قیمت و هزینه های دوره های آموزش آرایشگری

آموزشگاه آرایشگری دترلند زیر نظر سازمان فنی حرفه ای کشور فعالیت می کند.

از آنجایی که قیمت های اعلامی فنی حرفه ای برای رشته ها قدیمی می باشد و در بسیاری از رشته ها سرفصل و آموزش ها با چیزی که وافعا هنرجویان به آن نیازمند هستند متفاوت است. آموزشگاه دترلند با سرفصل های کاملتر و روش های بروزتر به آموزش هنورحویان میپردازد و طبیعتا اندکی هم هزینه های آموزش با هزینه های اعلامی سازمان فنی حرفه ای تفاوت دارد. در زیر هزینه های آموزشی در رشته های مختلف فعالیت دترلند آورده شده است. این هزینه ها با احتساب هزینه مواد مصرفی و بدون هزینه معرفی به سازمان فنی حرفه ای برای گرفتن مدرک است.

هزینه کلاس های آموزشی خدمات پوست

آموزش پاکسازی پوست صورت

دوره مبتدی

خصوصی نیمه گروهی گروهی
۱.۸۰۰.۰۰۰ ۱.۴۰۰.۰۰۰ ۱.۱۰۰.۰۰۰

مشاهده دوره

آموزش پاکسازی پوست صورت

دوره پیشرفته

خصوصی نیمه گروهی گروهی
۱.۸۰۰.۰۰۰ ۱.۴۰۰.۰۰۰ ۱.۱۰۰.۰۰۰

مشاهده دوره

آموزش اپیلاسیون

دوره مبتدی

خصوصی نیمه گروهی گروهی
۱.۴۰۰.۰۰۰ ۱.۱۰۰.۰۰۰ ۸۰۰.۰۰۰

مشاهده دوره

آموزش اصلاح و ابرو

دوره مبتدی

خصوصی نیمه گروهی گروهی
۱.۲۰۰.۰۰۰ ۹۰۰.۰۰۰ ۷۰۰.۰۰۰

مشاهده دوره

آموزش طراحی با حنا روی بدن

دوره مبتدی

خصوصی نیمه گروهی گروهی
۲.۵۰۰.۰۰۰

مشاهده دوره

آموزش تاتو (آرایش دائم)

دوره مبتدی

خصوصی نیمه گروهی گروهی
۲.۵۰۰.۰۰۰

مشاهده دوره

آموزش تاتو (آرایش دائم)

دوره پیشرفته

خصوصی نیمه گروهی گروهی
۲.۵۰۰.۰۰۰

مشاهده دوره

آموزش میکرونیدلینگ

دوره مبتدی

خصوصی نیمه گروهی گروهی
۱.۲۰۰.۰۰۰ ۹۰۰.۰۰۰ ۷۵۰.۰۰۰

مشاهده دوره

آموزش لیفت ابرو

دوره مبتدی

خصوصی نیمه گروهی گروهی
۱.۵۰۰.۰۰۰ ۱.۱۰۰.۰۰۰ ۹۰۰.۰۰۰

مشاهده دوره

آموزش میکروبلیدینگ

دوره مبتدی

خصوصی نیمه گروهی گروهی
۱.۵۰۰.۰۰۰ ۱.۱۰۰.۰۰۰ ۹۰۰.۰۰۰

مشاهده دوره

آموزش میکروپیگمنتیشن

دوره مبتدی

خصوصی نیمه گروهی گروهی
۱.۵۰۰.۰۰۰ ۱.۲۰۰.۰۰۰ ۹۰۰.۰۰۰

مشاهده دوره


هزینه آموزش خدمات گریم و میکاپ

آموزش آرایش و پیرایش

دوره مبتدی

خصوصی نیمه گروهی گروهی
۳.۰۰۰.۰۰۰ ۲.۵۰۰.۰۰۰ ۲.۰۰۰.۰۰۰

مشاهده دوره

آموزش آرایش عروس

دوره مبتدی

خصوصی نیمه گروهی گروهی
۳.۱۵۰.۰۰۰ ۲.۶۵۰.۰۰۰ ۲.۱۵۰.۰۰۰

مشاهده دوره

آموزش گریم و میکاپ

دوره مبتدی

خصوصی نیمه گروهی گروهی
۳.۶۰۰.۰۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ۲.۵۰۰.۰۰۰

مشاهده دوره

آموزش آرایش و گریم کودک

دوره مبتدی

خصوصی نیمه گروهی گروهی
۱.۵۰۰.۰۰۰ ۱.۱۰۰.۰۰۰ ۸۰۰.۰۰۰

مشاهده دوره

آموزش خودآرایی

دوره مبتدی

خصوصی نیمه گروهی گروهی
۱.۸۰۰.۰۰۰ ۱.۴۰۰.۰۰۰ ۱.۲۰۰.۰۰۰

مشاهده دوره


هزینه آموزش خدمات مو

آموزش آرایشگری مو (شینیون مو)

دوره مبتدی

خصوصی نیمه گروهی گروهی
۲.۴۰۰.۰۰۰ ۲.۱۰۰.۰۰۰ ۱.۸۰۰.۰۰۰

مشاهده دوره

آموزش شینیون عروس

دوره مبتدی

خصوصی نیمه گروهی گروهی
۲.۴۰۰.۰۰۰ ۲.۱۰۰.۰۰۰ ۱.۸۰۰.۰۰۰

مشاهده دوره

آموزش کوتاهی مو

دوره مبتدی

خصوصی نیمه گروهی گروهی
۲.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۷۰۰.۰۰۰ ۱.۵۰۰.۰۰۰

مشاهده دوره

آموزش کوتاهی مو

دوره پیشرفته

خصوصی نیمه گروهی گروهی
۲.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۷۰۰.۰۰۰ ۱.۵۰۰.۰۰۰

مشاهده دوره

آموزش صاف کردن مو

دوره مبتدی

خصوصی نیمه گروهی گروهی
۲.۱۰۰.۰۰۰

مشاهده دوره

آموزش کوتاهی مو کودک

دوره مبتدی

خصوصی نیمه گروهی گروهی
۱.۰۰۰.۰۰۰ ۸۵۰.۰۰۰ ۷۰۰.۰۰۰

مشاهده دوره

آموزش بافت مو

دوره مبتدی

خصوصی نیمه گروهی گروهی
۱.۳۰۰.۰۰۰ ۱.۱۰۰.۰۰۰ ۸۰۰.۰۰۰

مشاهده دوره

آموزش رنگ و مش

دوره مبتدی

خصوصی نیمه گروهی گروهی
۲.۵۰۰.۰۰۰

مشاهده دوره

آموزش رنگ و مش

دوره پیشرفته

خصوصی نیمه گروهی گروهی
۳.۵۰۰.۰۰۰

مشاهده دوره


تعرفه آموزش خدمات اکستنشن

آموزش اکستنشن مو

دوره مبتدی

خصوصی نیمه گروهی گروهی
۱.۵۰۰.۰۰۰ ۱.۲۰۰.۰۰۰ ۹۰۰.۰۰۰

مشاهده دوره

آموزش اکستنشن مژه

دوره مبتدی

خصوصی نیمه گروهی گروهی
۱.۷۰۰.۰۰۰ ۱.۴۰۰.۰۰۰ ۱.۱۰۰.۰۰۰

مشاهده دوره

آموزش لیفت و لمینت مژه

دوره مبتدی

خصوصی نیمه گروهی گروهی
۱.۱۰۰.۰۰۰ ۹۰۰.۰۰۰ ۷۰۰.۰۰۰

مشاهده دوره


تعرفه آموزش خدمات ناخن

آموزش طراحی ناخن

دوره مبتدی

خصوصی نیمه گروهی گروهی
۱.۵۰۰.۰۰۰ ۱.۱۰۰.۰۰۰ ۹۰۰.۰۰۰

مشاهده دوره

آموزش کاشت ناخن

دوره پیشرفته

خصوصی نیمه گروهی گروهی
۲.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ۱.۲۰۰.۰۰۰

مشاهده دوره

ثبت نام آنلاین