قیمت و هزینه های دوره های آموزش آرایشگری

آموزشگاه آرایشگری دترلند زیر نظر سازمان فنی حرفه ای کشور فعالیت می کند.

از آنجایی که قیمت های اعلامی فنی حرفه ای برای رشته ها قدیمی می باشد و در بسیاری از رشته ها سرفصل و آموزش ها با چیزی که وافعا هنرجویان به آن نیازمند هستند متفاوت است. آموزشگاه دترلند با سرفصل های کاملتر و روش های بروزتر به آموزش هنورحویان میپردازد و طبیعتا اندکی هم هزینه های آموزش با هزینه های اعلامی سازمان فنی حرفه ای تفاوت دارد. در زیر هزینه های آموزشی در رشته های مختلف فعالیت دترلند آورده شده است. این هزینه ها با احتساب هزینه مواد مصرفی و بدون هزینه معرفی به سازمان فنی حرفه ای برای گرفتن مدرک است.

هزینه کلاس های آموزشی خدمات پوست

آموزش پاکسازی پوست صورت

دوره مبتدی

خصوصینیمه گروهیگروهی
۱.۸۰۰.۰۰۰۱.۴۰۰.۰۰۰۱.۱۰۰.۰۰۰

مشاهده دوره

آموزش پاکسازی پوست صورت

دوره پیشرفته

خصوصینیمه گروهیگروهی
۱.۸۰۰.۰۰۰۱.۴۰۰.۰۰۰۱.۱۰۰.۰۰۰

مشاهده دوره

آموزش اپیلاسیون

دوره مبتدی

خصوصینیمه گروهیگروهی
۱.۴۰۰.۰۰۰۱.۱۰۰.۰۰۰۸۰۰.۰۰۰

مشاهده دوره

آموزش اصلاح و ابرو

دوره مبتدی

خصوصینیمه گروهیگروهی
۱.۲۰۰.۰۰۰۹۰۰.۰۰۰۷۰۰.۰۰۰

مشاهده دوره

آموزش طراحی با حنا روی بدن

دوره مبتدی

خصوصینیمه گروهیگروهی
۲.۵۰۰.۰۰۰

مشاهده دوره

آموزش تاتو (آرایش دائم)

دوره مبتدی

خصوصینیمه گروهیگروهی
۲.۵۰۰.۰۰۰

مشاهده دوره

آموزش تاتو (آرایش دائم)

دوره پیشرفته

خصوصینیمه گروهیگروهی
۲.۵۰۰.۰۰۰

مشاهده دوره

آموزش میکرونیدلینگ

دوره مبتدی

خصوصینیمه گروهیگروهی
۱.۲۰۰.۰۰۰۹۰۰.۰۰۰۷۵۰.۰۰۰

مشاهده دوره

آموزش لیفت ابرو

دوره مبتدی

خصوصینیمه گروهیگروهی
۱.۵۰۰.۰۰۰۱.۱۰۰.۰۰۰۹۰۰.۰۰۰

مشاهده دوره

آموزش میکروبلیدینگ

دوره مبتدی

خصوصینیمه گروهیگروهی
۱.۵۰۰.۰۰۰۱.۱۰۰.۰۰۰۹۰۰.۰۰۰

مشاهده دوره

آموزش میکروپیگمنتیشن

دوره مبتدی

خصوصینیمه گروهیگروهی
۱.۵۰۰.۰۰۰۱.۲۰۰.۰۰۰۹۰۰.۰۰۰

مشاهده دوره


هزینه آموزش خدمات گریم و میکاپ

آموزش آرایش و پیرایش

دوره مبتدی

خصوصینیمه گروهیگروهی
۳.۰۰۰.۰۰۰۲.۵۰۰.۰۰۰۲.۰۰۰.۰۰۰

مشاهده دوره

آموزش آرایش عروس

دوره مبتدی

خصوصینیمه گروهیگروهی
۳.۱۵۰.۰۰۰۲.۶۵۰.۰۰۰۲.۱۵۰.۰۰۰

مشاهده دوره

آموزش گریم و میکاپ

دوره مبتدی

خصوصینیمه گروهیگروهی
۳.۶۰۰.۰۰۰۳.۰۰۰.۰۰۰۲.۵۰۰.۰۰۰

مشاهده دوره

آموزش آرایش و گریم کودک

دوره مبتدی

خصوصینیمه گروهیگروهی
۱.۵۰۰.۰۰۰۱.۱۰۰.۰۰۰۸۰۰.۰۰۰

مشاهده دوره

آموزش خودآرایی

دوره مبتدی

خصوصینیمه گروهیگروهی
۱.۸۰۰.۰۰۰۱.۴۰۰.۰۰۰۱.۲۰۰.۰۰۰

مشاهده دوره


هزینه آموزش خدمات مو

آموزش آرایشگری مو (شینیون مو)

دوره مبتدی

خصوصینیمه گروهیگروهی
۲.۴۰۰.۰۰۰۲.۱۰۰.۰۰۰۱.۸۰۰.۰۰۰

مشاهده دوره

آموزش شینیون عروس

دوره مبتدی

خصوصینیمه گروهیگروهی
۲.۴۰۰.۰۰۰۲.۱۰۰.۰۰۰۱.۸۰۰.۰۰۰

مشاهده دوره

آموزش کوتاهی مو

دوره مبتدی

خصوصینیمه گروهیگروهی
۲.۰۰۰.۰۰۰۱.۷۰۰.۰۰۰۱.۵۰۰.۰۰۰

مشاهده دوره

آموزش کوتاهی مو

دوره پیشرفته

خصوصینیمه گروهیگروهی
۲.۰۰۰.۰۰۰۱.۷۰۰.۰۰۰۱.۵۰۰.۰۰۰

مشاهده دوره

آموزش صاف کردن مو

دوره مبتدی

خصوصینیمه گروهیگروهی
۲.۱۰۰.۰۰۰

مشاهده دوره

آموزش کوتاهی مو کودک

دوره مبتدی

خصوصینیمه گروهیگروهی
۱.۰۰۰.۰۰۰۸۵۰.۰۰۰۷۰۰.۰۰۰

مشاهده دوره

آموزش بافت مو

دوره مبتدی

خصوصینیمه گروهیگروهی
۱.۳۰۰.۰۰۰۱.۱۰۰.۰۰۰۸۰۰.۰۰۰

مشاهده دوره

آموزش رنگ و مش

دوره مبتدی

خصوصینیمه گروهیگروهی
۲.۵۰۰.۰۰۰

مشاهده دوره

آموزش رنگ و مش

دوره پیشرفته

خصوصینیمه گروهیگروهی
۳.۵۰۰.۰۰۰

مشاهده دوره


تعرفه آموزش خدمات اکستنشن

آموزش اکستنشن مو

دوره مبتدی

خصوصینیمه گروهیگروهی
۱.۵۰۰.۰۰۰۱.۲۰۰.۰۰۰۹۰۰.۰۰۰

مشاهده دوره

آموزش اکستنشن مژه

دوره مبتدی

خصوصینیمه گروهیگروهی
۱.۷۰۰.۰۰۰۱.۴۰۰.۰۰۰۱.۱۰۰.۰۰۰

مشاهده دوره

آموزش لیفت و لمینت مژه

دوره مبتدی

خصوصینیمه گروهیگروهی
۱.۱۰۰.۰۰۰۹۰۰.۰۰۰۷۰۰.۰۰۰

مشاهده دوره


تعرفه آموزش خدمات ناخن

آموزش طراحی ناخن

دوره مبتدی

خصوصینیمه گروهیگروهی
۱.۵۰۰.۰۰۰۱.۱۰۰.۰۰۰۹۰۰.۰۰۰

مشاهده دوره

آموزش کاشت ناخن

دوره پیشرفته

خصوصینیمه گروهیگروهی
۲.۰۰۰.۰۰۰۱.۵۰۰.۰۰۰۱.۲۰۰.۰۰۰

مشاهده دوره

ثبت نام آنلاین