فرم ثبت نام آنلاین

ضمن تشکر بابت ثبت نام آنلاین، یادآور می شویم که تکمیل این فرم، تنها پیش ثبت نام و اعلام آمادگی شما جهت شرکت در دروه آموزش انتخاب شده می باشد. پس از تکمیل نیاز به پرداخت هزینه ای ندارید. ثبت نام شما حداکثر تا ۷۲ ساعت معتبر خواهد بود، در صورتیکه حضور خود را در دوره انتخابی را قطعی ننماید ظرفیت به افراد دیگر واگذار خواهد شد. از عزیزانی که نیاز به خوابگاه دارند تقاضا می گردد که گزینه "به خوابگاه نیاز دارید" را انتخاب کنند تا امکان رفاهی فراهم گردد و ظرفیت خوابگاه تکمیل نشود.

بلهخیر

بلهخیر

ثبت نام آنلاین