درخواست مدل آرایشگری

آموزشگاه آرایشگری زنانه دترلند برای تمرین هنرجویان، نیاز به مدل دارد.

در صورتیکه علاقه مند به مدل شدن برای تمرین هنرجویان هستید لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.

در تکمیل فرم به این موارد دقت کنید:

  • بطور دقیق رسته مورد نظرا راانتخاب کنید
  • عکس حوزه مدلینگ را بارگذاری نمایید. بطور مثال اگر برای مدل مو درخواست ارسال می کنید، عکس موهای خود را ارسال کنید.
  • تکمیل فرم زیر، به معنای قبول درخواست شما نیست، پس از بررسی با شما تماس خواهیم گرفت

در صورتی که مایل به همکاری با آموزشگاه آرایشگری دترلند هستید می توانید فرم زیر را تکمیل نمایید تا در اسرع وقت با شما تماس گرفته شود.

فرم درخواست مدل


    خیربلی

    ثبت نام آنلاین