آموزش متعادل سازی چهره

درباره حرفه متعادل سازی چهره:

متعادل سازی چهره از تکنیک ها و ترفند های میکاپ محسوب می شود که در جهت متعادل کردن صورت و متناسب کردن اجزای صورت با یکدیگر می باشد. با توجه به فرمهای چهره و استفاده از تكنیك سایه روشن در چهره می توان با روشن سازی چهره تا حدودی عیوب چهره را پوشاند و همچنین هر قسمتی که خواستید را کوچک کنید و یا همچنین می توانید از تکنیک سایه تیره استفاده کنید که با ترکیب این دو می توانید پوست را یک دست در بیارید و برجستگی و فرورفتگی چهره را بپوشانید.

آموزش متعادل سازی چهره

درباره حرفه متعادل سازی چهره :

متعادل سازی چهره از تکنیک ها و ترفند های میکاپ محسوب می شود که در جهت متعادل کردن صورت و متناسب کردن اجزای صورت با یکدیگر می باشد. با توجه به فرمهای چهره و استفاده از تكنیك سایه روشن در چهره می توان با روشن سازی چهره تا حدودی عیوب چهره را پوشاند و همچنین هر قسمتی که خواستید را کوچک کنید و یا همچنین می توانید از تکنیک سایه تیره استفاده کنید که با ترکیب این دو می توانید پوست را یک دست در بیارید و برجستگی و فرورفتگی چهره را بپوشانید.

جهت ثبت نام در دوره متعادل سازی چهره فرم روبه رو را تکمیل کنید

جهت ثبت نام در دوره متعادل سازی چهره فرم زیر را تکمیل کنید

 
 

توانایی هایی که بی شک پس از انجام دوره در آن متخصص می شوید:

توانایی هایی که بی شک پس از انجام دوره در آن متخصص می شوید:

توانايي شناسایی نكات مثبت و منفی صورت

ثبت نام آنلاین