آموزش میکاپ و آرایش صورت

درباره حرفه میکاپ و آرایش صورت :

میکاپ و آرایش صورت از قدیم در جوامع بشری وجود داشته است و ریشه آن به مصر باستان برمی گردد . در آرایش حرفه ای صورت باید به حالت چهره و رنگ پوست دقت شود تا متناسب با آن میکاپ صورت گیرد. اگر به نکات ظریفی در آرایش صورت دقت نکنید ممکن است آرایش صورت حالت تصنعی پیدا کند؛ در آرایش و میکاپ حرفه ای چهره، شما حتی باید بتوانید عیوب صورت را به گونه ای بپوشانید که اصلا مشخص نباشد.

آموزش میکاپ و آرایش صورت/h1>

درباره حرفه میکاپ و آرایش صورت :

میکاپ و آرایش صورت از قدیم در جوامع بشری وجود داشته است و ریشه آن به مصر باستان برمی گردد . در آرایش حرفه ای صورت باید به حالت چهره و رنگ پوست دقت شود تا متناسب با آن میکاپ صورت گیرد. اگر به نکات ظریفی در آرایش صورت دقت نکنید ممکن است آرایش صورت حالت تصنعی پیدا کند؛ در آرایش و میکاپ حرفه ای چهره، شما حتی باید بتوانید عیوب صورت را به گونه ای بپوشانید که اصلا مشخص نباشد.

جهت ثبت نام در دوره میکاپ و آرایش صورت فرم روبه رو را تکمیل کنید

جهت ثبت نام در دوره میکاپ و آرایش صورت فرم زیر را تکمیل کنید

 
 

توانایی هایی که بی شک پس از انجام دوره در آن متخصص می شوید:

توانایی انواع میکاپ صورت از جمله میکاپ لایت و ساده اروپایی، میکاپ سبک هالیوودی و ...

توانایی کار با انواع برندهای معتبر و روز دنیا

توانایی هایی که بی شک پس از انجام دوره در آن متخصص می شوید:

توانایی انواع میکاپ صورت از جمله میکاپ لایت و ساده اروپایی، میکاپ سبک هالیوودی و ...

توانایی کار با انواع برندهای معتبر و روز دنیا

ثبت نام آنلاین