آموزش اصلاح و ابرو

درباره حرفه اصلاح و ابرو:

داشتن ابروهایی تمیز و پوستی بدون مو زائد نقش مهمی در زیبایی چهره شما دارد. در دوره اصلاح و ابرو به صورت تخصصی این مهارت آموزش داده می شود. داشتن چهره ای زیبا بدون داشتن ابروهایی تمیز که متناسب با چهره شما باشد ممکن نیست اما جهت اصلاح ابرو باید این به این نکته توجه داشته باشید که که داشتن ابروهایی پهن متناسب با چهره شماست یا ابروهایی نازک ، این چیزی است که تنها یک متخصص اصلاح و ابرو با توجه به حالت و فرم صورت باید برای شما تصمیم بگیرد. اصلاح صورت نیز در قدیم فقط با روش بند انداختن صورت متداول بوده اما در حال حاضر روش های زیادی از جمله دپیلاسیون یا وکس صورت مرسوم شده که در این دوره به طور کامل با آن ها آشنا خواهید شد.

آموزش اصلاح و ابرو

درباره حرفه اصلاح و ابرو:

داشتن ابروهایی تمیز و پوستی بدون مو زائد نقش مهمی در زیبایی چهره شما دارد. در دوره اصلاح و ابرو به صورت تخصصی این مهارت آموزش داده می شود. داشتن چهره ای زیبا بدون داشتن ابروهایی تمیز که متناسب با چهره شما باشد ممکن نیست اما جهت اصلاح ابرو باید این به این نکته توجه داشته باشید که که داشتن ابروهایی پهن متناسب با چهره شماست یا ابروهایی نازک ، این چیزی است که تنها یک متخصص اصلاح و ابرو با توجه به حالت و فرم صورت باید برای شما تصمیم بگیرد. اصلاح صورت نیز در قدیم فقط با روش بند انداختن صورت متداول بوده اما در حال حاضر روش های زیادی از جمله دپیلاسیون یا وکس صورت مرسوم شده که در این دوره به طور کامل با آن ها آشنا خواهید شد.

جهت ثبت نام در دوره اصلاح و ابرو فرم روبه رو را تکمیل کنید

جهت ثبت نام در دوره اصلاح و ابرو فرم زیر را تکمیل کنید

 
 

توانایی هایی که بی شک پس از انجام دوره در آن متخصص می شوید:

توانایی هایی که بی شک پس از انجام دوره در آن متخصص می شوید:

توانایی طراحی ، اصلاح و قرینه سازی ابرو

توانایی اصلاح صورت، دپیلاسیون و Wax صورت

ثبت نام آنلاین