نماد اعتماد دترلند

نماد اعتماد الکترونیکی

موسسه آموزشی دترلند دارای نماد الکترونیک جهت سهولت و اطمینان در پرداخت های آنلاین می باشد.
مجوز فنی و حرفه ای آموزشگاه دترلند

مجوز فنی و حرفه ای دترلند

دترلند تحت مجوز سازمان فنی و حرفه ای کشور فعالیت می کند. ارائه مدرک رسمی فنی و حرفه ای را از ما بخواهید.
گواهینامه فیبروز آمریکا

گواهینامه فیبروز اروپا

معتبرترین گواهینامه در زمینه فیبروز.
فی ریمووال

گواهینامه فی ریموال

معتبرترین گواهینامه در زمینه ریموال
logo-samandehi