آموزش پاکسازی پوست صورت

درباره حرفه پاکسازی پوست صورت:

پوست عضو مهمی از بدن انسان به شمار می رود. روش هایی از جمله پاکسازی پوست صورت ، پوستی سالم، شاداب و جوان تر را برای شما به ارمغان بیاورد؛ چرا که داشتن پوستی سالم و زیبا، سن شما را کمتر از آنچه که هستید نشان خواهد داد. پوست در واقع اولین سد دفاعی بدن می باشد که از جمله وظایف آن دفع سموم بدن و مواد زیان آور از طریق پوست است که به طور عمده از طریق غدد عرق موجود در پوست صورت می‌گیرد. پاکسازی پوست صورت باعث می شود آلودگی‌های سطحی و دانه‌های سرسیاه از سطح پوست برداشته شده و مواد معدنی و اکسیژن‌دار به سطح درمیست (لایه زیرین پوست) برسد و در این صورت تمام منافذ آن تمیز می شود. در لایه درمیست کلاژن وجود دارد و در این صورت پاکسازی پوست باعث جوانسازی آن می‌شود.

آموزش پاکسازی پوست صورت

درباره حرفه پاکسازی پوست صورت:

پوست عضو مهمی از بدن انسان به شمار می رود. روش هایی از جمله پاکسازی پوست صورت ، پوستی سالم، شاداب و جوان تر را برای شما به ارمغان بیاورد؛ چرا که داشتن پوستی سالم و زیبا، سن شما را کمتر از آنچه که هستید نشان خواهد داد. پوست در واقع اولین سد دفاعی بدن می باشد که از جمله وظایف آن دفع سموم بدن و مواد زیان آور از طریق پوست است که به طور عمده از طریق غدد عرق موجود در پوست صورت می‌گیرد. پاکسازی پوست صورت باعث می شود آلودگی‌های سطحی و دانه‌های سرسیاه از سطح پوست برداشته شده و مواد معدنی و اکسیژن‌دار به سطح درمیست (لایه زیرین پوست) برسد و در این صورت تمام منافذ آن تمیز می شود. در لایه درمیست کلاژن وجود دارد و در این صورت پاکسازی پوست باعث جوانسازی آن می‌شود.

جهت ثبت نام در دوره پاکسازی پوست صورت فرم روبه رو را تکمیل کنید

جهت ثبت نام در دوره پاکسازی پوست صورت فرم زیر را تکمیل کنید

 
 

توانایی هایی که بی شک پس از انجام دوره در آن متخصص می شوید:

توانایی هایی که بی شک پس از انجام دوره در آن متخصص می شوید:

توانایی ارائه خدمات فشیالهای درمانی و VIP

توانایی ارائه خدمات تخصصی رفع چین چروک و کلاژن سازی

ثبت نام آنلاین