آموزش طراحی ناخن

درباره حرفه تخصصی طراحی ناخن:

طراحی ناخن بانوان تاریخچه طولانی دارد که به مصر باستان برمی گردد. در آن زمان بانوانی که اشراف زاده بودند ناخن های خود را به رنگ های قرمز و پررنگ تر در می آوردند و باقی بانوانی که از سطح متوسط بودند تنها حق رنگ آمیزی با رنگ های ملیح تر را داشتند و جالب است بدانید حتی تزئین ناخن نیز در این زمان پرطرفدار بوده است. لاک زدن و طراحی ناخن برای خانم ها بسیار جذابیت دارد و این امر در روحیه آن ها نیز اثر بسیار مثبتی دارد. روزانه در دنیا طرح هایی جدید و به روز وارد بازار می شود که بسیار متنوع است و بانوان بنا به سلیقه خود می توانند از این طراحی ها بهره برده و ناخن های خود را به نحوی که دوست دارند آراسته نمایند.

آموزش طراحی ناخن

درباره حرفه تخصصی طراحی ناخن:

طراحی ناخن ناخن بانوان تاریخچه طولانی دارد که به مصر باستان برمی گردد. در آن زمان بانوانی که اشراف زاده بودند ناخن های خود را به رنگ های قرمز و پررنگ تر در می آوردند و باقی بانوانی که از سطح متوسط بودند تنها حق رنگ آمیزی با رنگ های ملیح تر را داشتند و جالب است بدانید حتی تزئین ناخن نیز در این زمان پرطرفدار بوده است. لاک زدن و طراحی ناخن برای خانم ها بسیار جذابیت دارد و این امر در روحیه آن ها نیز اثر بسیار مثبتی دارد. روزانه در دنیا طرح هایی جدید و به روز وارد بازار می شود که بسیار متنوع است و بانوان بنا به سلیقه خود می توانند از این طراحی ها بهره برده و ناخن های خود را به نحوی که دوست دارند آراسته نمایند.

جهت ثبت نام در دوره طراحی ناخن فرم روبه رو را تکمیل کنید

جهت ثبت نام در دوره طراحی ناخن فرم زیر را تکمیل کنید

 
 
ثبت نام آنلاین