آموزش خودآرایی

درباره حرفه خودآرایی :

اکثر خانم های جوان به خودآرایی علاقه مند هستند و شما می توانید با رعایت تکنیک های کاربردی و اساسی صورت خود را به زیبایی میکاپ کنید. خودآرایی از دسته مهارت هایی می باشد که لازم است هر خانمی به آن توانا باشد تا بتواند بدون نیاز به یک آرایشگر در مواقع لازم و ضروری به درستی چهره خود را به بهترین نحو زیبا سازد. منظور از این حرفه یک میکاپ محو و ساده است که با استفاده از کرم پودر و وسایل آرایش ساده انجام می شود. در حقیقت این آموزش مناسب خانم های شاغلی است که فرصت زیادی برای آرایش ندارند و در این صورت می توانند با استفاده از این هنر با درک فضا و شرایط مکانی مناسب ترین آرایش را برای خود انجام دهند.

آموزش خودآرایی

درباره حرفه خودآرایی :

اکثر خانم های جوان به خودآرایی علاقه مند هستند و شما می توانید با رعایت تکنیک های کاربردی و اساسی صورت خود را به زیبایی میکاپ کنید. خودآرایی از دسته مهارت هایی می باشد که لازم است هر خانمی به آن توانا باشد تا بتواند بدون نیاز به یک آرایشگر در مواقع لازم و ضروری به درستی چهره خود را به بهترین نحو زیبا سازد. منظور از این حرفه یک میکاپ محو و ساده است که با استفاده از کرم پودر و وسایل آرایش ساده انجام می شود. در حقیقت این آموزش مناسب خانم های شاغلی است که فرصت زیادی برای آرایش ندارند و در این صورت می توانند با استفاده از این هنر با درک فضا و شرایط مکانی مناسب ترین آرایش را برای خود انجام دهند.

جهت ثبت نام در دوره خودآرایی فرم روبه رو را تکمیل کنید

جهت ثبت نام در دوره خودآرایی فرم زیر را تکمیل کنید

 
 

توانایی هایی که بی شک پس از انجام دوره در آن متخصص می شوید:

توانایی هایی که بی شک پس از انجام دوره در آن متخصص می شوید:

توانایی طراحی چشم بر اساس فرم چشم و ابرو

ثبت نام آنلاین