آموزش طراحی با حنا روی بدن

درباره حرفه طراحی با حنا بر روی بدن:

طراحی با حنا یا نقاشی با حنا از دیرباز در مراسم حنابندان و جشن های سنتی مرسوم بوده است؛ امروزه نیز بسیاری از افراد از آن استفاده می کنند و طراحی با حنا در آریشگاه ها به صورت کاملا حرفه ای صورت می گیرد. طراحی حنا به صورت نقش و نگار گل و طرح های منظمی می باشد که با استفاده از قلم های باریک صورت می گیرد. این هنر امروزه بیشتر در مناطق جنوبی ایران و هند مرسوم است. هنر Mehandi یا طرح حنا از سالهای پیشین یکی از سنت های کهن در شبه قاره هند بوده و امروزه در کشورهای غربی نیز محبوب شده است. حنا حدود سه هفته بر روی پوست باقی می ماند. رنگ حنای طبیعی هیچ گاه به سمت رنگ مشکی دیده نمی شود و همیشه ته رنگی از قرمزی در آن وجود دارد؛ حناهایی که خیلی مشکی هستند حنای طبیعی نبوده و به نام حنای هندی به فروش می رسند.

آموزش طراحی با حنا روی بدن

درباره حرفه طراحی با حنا بر روی بدن:

طراحی با حنا یا نقاشی با حنا از دیرباز در مراسم حنابندان و جشن های سنتی مرسوم بوده است؛ امروزه نیز بسیاری از افراد از آن استفاده می کنند و طراحی با حنا در آریشگاه ها به صورت کاملا حرفه ای صورت می گیرد. طراحی حنا به صورت نقش و نگار گل و طرح های منظمی می باشد که با استفاده از قلم های باریک صورت می گیرد. این هنر امروزه بیشتر در مناطق جنوبی ایران و هند مرسوم است. هنر Mehandi یا طرح حنا از سالهای پیشین یکی از سنت های کهن در شبه قاره هند بوده و امروزه در کشورهای غربی نیز محبوب شده است. حنا حدود سه هفته بر روی پوست باقی می ماند. رنگ حنای طبیعی هیچ گاه به سمت رنگ مشکی دیده نمی شود و همیشه ته رنگی از قرمزی در آن وجود دارد؛ حناهایی که خیلی مشکی هستند حنای طبیعی نبوده و به نام حنای هندی به فروش می رسند.

جهت ثبت نام در دوره طراحی با حنا روی بدن فرم روبه رو را تکمیل کنید

جهت ثبت نام در دوره طراحی با حنا روی بدن فرم زیر را تکمیل کنید

 
 

توانایی هایی که بی شک پس از انجام دوره در آن متخصص می شوید:

توانایی هایی که بی شک پس از انجام دوره در آن متخصص می شوید:

توانایی طراحی حنا روی کمر

ثبت نام آنلاین