آموزش پیرایش کودک

درباره حرفه پیرایش کودک:

خیلی از پدر و مادرها مسئله پیرایش کودک را توسط افراد مجرب و دوره دیده جدی نمی گیرند و در این صورت کودک خود را دست فردی می دهند که پیرایشگر کودک نیست؛ این کار آن ها ممکن است تأثیر بدی در روحیه فرزند آن ها بگذارد. ممکن است بعضی از کودکان برای این که تا به حال در جمع نبوده اند و با افراد غریبه روبرو می شوند مضطرب شده و احساس ناراحتی و بی تابی کنند در این صورت تنها فردی که متخصص در زمینه پیرایش کودک باشد می تواند احساس امنیت و آرامش را در کودکان ایجاد کند و به پیرایش موی کودک بپردازد. حتی بعضی از خانواده ها برای این که فرزندانشان موهای پرپشتی داشته باشند موهایشان را با تیغ می زنند ، اما این باور اشتباهی است زیرا همه ما با یک تعداد پیاز موی مشخص به دنیا آمده ایم و نمی شود این تعداد را بیشتر کرد.

آموزش پیرایش کودک

درباره حرفه پیرایش کودک :

خیلی از پدر و مادرها مسئله پیرایش کودک را توسط افراد مجرب و دوره دیده جدی نمی گیرند و در این صورت کودک خود را دست فردی می دهند که پیرایشگر کودک نیست؛ این کار آن ها ممکن است تأثیر بدی در روحیه فرزند آن ها بگذارد. ممکن است بعضی از کودکان برای این که تا به حال در جمع نبوده اند و با افراد غریبه روبرو می شوند مضطرب شده و احساس ناراحتی و بی تابی کنند در این صورت تنها فردی که متخصص در زمینه پیرایش کودک باشد می تواند احساس امنیت و آرامش را در کودکان ایجاد کند و به پیرایش موی کودک بپردازد. حتی بعضی از خانواده ها برای این که فرزندانشان موهای پرپشتی داشته باشند موهایشان را با تیغ می زنند ، اما این باور اشتباهی است زیرا همه ما با یک تعداد پیاز موی مشخص به دنیا آمده ایم و نمی شود این تعداد را بیشتر کرد.

جهت ثبت نام در دوره پیرایش کودک فرم روبه رو را تکمیل کنید

جهت ثبت نام در دوره پیرایش کودک فرم زیر را تکمیل کنید

 
 

توانایی هایی که بی شک پس از انجام دوره در آن متخصص می شوید:

توانایی برقراری ارتباط دوستانه با کودک

توانایی اصلاح و پیرایش موی کودک

توانایی سشوار و براشینگ موی کودک

توانایی انجام انواع کوپ های فانتزی به روز و مخصوص کودکان

توانایی هایی که بی شک پس از انجام دوره در آن متخصص می شوید:

توانایی بافت تیغ ماهی

توانایی بافت نردبانی

توانایی بافت پروانه

ثبت نام آنلاین