ندا پاکروان

مدرس رشته آرایش دائم کلاس آنلاین دارد

دوره های تخصصی آرایش دائم را در خارج کشور و در آکادمی فی آقای برانکو گذرانده ام و در ایران دوره های آکادمی pr خانم پریسا روشنی را شرکت کرده ام. دوره‌هایی که برگزار می‌کنم شامل دوره‌های آموزش فیبروزابرو(میکروبلیدینگ ابرو)، میکروپیگمنتیشن و آرایش دائم می باشد. لازم به ذکر است که روش تدریس من و جزوه آموزشی که در دوره‌ها کار می‌کنیم طبق اصول آکادمی فی و با تمام جزییات می‌باشد.

۴سال سابقه تدریس و برگزاری چندین ورکشاپ آموزشی در لاین آرایش دایم را داشته ام و آماده ام تا با برگزاری کلاس ها به بهترین شکل به هنرجویان دترلند تدریس کنم. در کلاس ها دوره های عملی و کارآموزی هم برای یادگیری هرچه بهتر این رشته ها برگزار می شود.

مدارک و فعالیت ها

مدرک میکروبلیدینگ (فیبروز)و فیکانتور از آکادمی فی مدرک میکرو پیگمنتیشن ابرو از آکادمی pr مدرک آرایش دایم از سازمان فنی و حرفه ای مدرک تخصصی ریموو از کمپانی ریموو رژووی

دوره های آموزشی ندا پاکروان در دترلند

آموزش آرایش دائم

نیمه خصوصی
۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خصوصی
۶.۵۰۰.۰۰۰ تومان

آموزش فیبروز ابرو

نیمه خصوصی
۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان

خصوصی
۳.۶۵۰۰.۰۰۰ تومان

آموزش میکروبلیدینگ

نیمه خصوصی
۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان

خصوصی
۳.۷۰۰.۰۰۰ تومان

آموزش میکروپیگمنتیشن

نیمه خصوصی
۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان

خصوصی
۳.۸۰۰.۰۰۰ تومان

آموزش فی ریمووال

نیمه خصوصی
۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان

خصوصی
۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آموزش فی کانتور

گروهی
۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان

آموزش فی اسکالپ

گروهی
۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان