رنگ و کوتاهی مدل ژورنالی 2019
مراحل رنگ و کوتاهی مو مدل ژورنالی 2019 [تصویری]
اردیبهشت 8, 1398
کوتاهی مو مدل آناناسی
مراحل کوتاهی مو مدل آناناسی+ ۱۰ مدل موی آناناسی جدید
اردیبهشت 8, 1398

مدرک فنی هنرجویان

۰۹۱۲۳۸۸۷۵۸۹