شینیون توپی
مراحل اجرای یک مدل شینیون توپی بسیار زیبا [تصویری]
اردیبهشت 8, 1398
کوتاهی مدل ژورنالی 2018
مراحل رنگ و کوتاهی مو مدل ژورنالی 2018 [تصویری]
اردیبهشت 8, 1398

مدرک فنی هنرجویان

۰۹۱۲۰۲۴۶۲۹۷