کوتاهی مدل ژورنالی 2018
مراحل رنگ و کوتاهی مو مدل ژورنالی 2018 [تصویری]
اردیبهشت 8, 1398
آرایش کلاسیک دخترانه
مراحل آرایش کلاسیک دخترانه [تصویری]
اردیبهشت 8, 1398

مدرک فنی هنرجویان

۰۹۱۲۰۲۴۶۲۹۷