آرایش تیره و خاص
مراحل یک مدل آرایش چشم تیره و خاص [تصویری]
اردیبهشت 9, 1398
آرایش قهوه ای طلایی
مراحل آرایش ترکیبی قهوه ای و طلایی چشم [تصویری]
اردیبهشت 9, 1398

مدرک فنی هنرجویان

۰۹۱۲۰۲۴۶۲۹۷