رنگ و کوتاهی لاکچری
مراحل کوتاهی مو مدل هالیوودی [تصویری]
اردیبهشت 8, 1398
کوتاهی مدل خامه ای
مراحل کوتاهی مو مدل خامه ای [تصویری]
اردیبهشت 8, 1398

مدرک فنی هنرجویان

۰۹۱۲۰۲۴۶۲۹۷