آرایش کلاسیک برای صورت کشیده
مراحل آرایش مناسب صورت کشیده [تصویری]
اردیبهشت 9, 1398
آرایش صورت هالیوودی
مراحل آرایش به سبک ستاره های هالیوودی [تصویری]
اردیبهشت 9, 1398

مدرک فنی هنرجویان

۰۹۱۲۰۲۴۶۲۹۷