آرایش سریع صورت
مراحل آرایش کارمندی، آرایشی سریع و ساده تنها در ۵ دقیقه
اردیبهشت 9, 1400
خط چشم با چسب نواری
روش کشیدن خط چشم با چسب نواری، ترفندی بسیار ساده و سریع
اردیبهشت 9, 1400

مدرک فنی هنرجویان

۰۹۱۲۳۸۸۷۵۸۹