گذاشتن مژه های بلند تر بین هر بخش
صفر تا صد انجام اکستنشن مژه را با جزئیات بیاموزید
مهر 25, 1397
پیچیدن مو با چاپستیک
مدل های بسیار جالب بستن مو با چاپستیک(چوب مو)
مهر 25, 1397

مدرک فنی هنرجویان

۰۹۱۲۳۸۸۷۵۸۹