پیچیدن مو با چاپستیک
مدل های بسیار جالب بستن مو با چاپستیک(چوب مو)
مهر 28, 1397
ریموو اکستنشن مژه در خانه
صحیح ترین روش ریمو و برداشتن اکستنشن مژه
مهر 28, 1397

مدرک فنی هنرجویان

۰۹۱۲۳۸۸۷۵۸۹