آموزش براشینگ مو مرحله به مرحله
مراحل انجام براشینگ مو کوتاه [ویدئو]
اردیبهشت 22, 1399
آموزش کوتاهی باب فانتزی
مراحل کوتاهی مو مدل باب کوتاه [ویدئو]
اردیبهشت 22, 1399

مدرک فنی هنرجویان

۰۹۱۲۰۲۴۶۲۹۷