طرخ تاتو لب
۳۰ طرح جذاب تاتو لب روی گردن + تاتو بوسه و لب روی بدن
شهریور 1, 1400
طرح تاتو مائوری
طرح تاتو مائوری روی بدن + تاریخچه و نمادشناسی تتو مائوری
شهریور 1, 1400

مدرک فنی هنرجویان

۰۹۱۲۰۲۴۶۲۹۷