آموزش کوتاهی کرنلی
مراحل کوتاهی مو مدل کرنلی + ۱۵ مدل مو کرنلی زیبا و شیک
اردیبهشت 5, 1398
مراحل کوتاهی مو مدل قارچی
مراحل کوتاهی مو مدل قارچی+۲۰ مدل موی قارچی بسیار شیک
اردیبهشت 5, 1398

مدرک فنی هنرجویان

۰۹۱۲۰۲۴۶۲۹۷