سیمین عظیم پور مربی دترلند

سیمین عظیم پور

مدرس رنگ و کوتاهی مو


بیوگرافی مربی:

خانم سیمین عظیم پور از سال ۱۳۷۷ به طور رسمی شروع به فعالیت نموده اند و با سابقه ای که دارند دارای دریایی از تجربه در این زمینه می باشند و همگام با متدهای روز دنیا در این عرصه فعالیت می کنند. ایشان تجربه کار در آموزشگاه ستاره در شهر زیبا، سوفیا در گیشا، سالن ماتیک در جنت آباد را در کارنامه کاری خود دارند و هم اکنون در دترلند مشغول فعالیت هستند.

مدارک فنی حرفه ای و گواهینامه بین المللی

مدرک فنی حرفه ای: کار با مواد ، کوتاهی مو

مدارک بین المللی: مدرک کار با مواد شوارزکوف المان

ثبت نام آنلاین